V   Ä    L   K   O   M  M   E   N
  1Kor 2:2  Ty jag hade beslutit mig för, att medan jag var bland eder icke veta om något annat än Jesus Kristus, och honom såsom korsfäst.    Gal 2:19  Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig; och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig.   Gal 6:14  Men vad mig angår, så vare det fjärran ifrån att berömma mig av något annat än av vår Herres, Jesu Kristi, kors, genom vilket världen för mig är korsfäst, och jag för världen
For to me to live is Christ, and to die is gain  (Fil 1:21)
För mej är livet Kristus, död en vinst