Eskatologiska studier i Uppenbarelseboken

av Kjell Nilsson

Efter att ha studerat ämnet under en längre tid har jag sammanställt nedanstående tolkningar.

Synpunkter? Frågor? Kontakta mig  gärna !

Kapitel 1:  Jesus uppenbarar sig för Johannes

Kapitel 2:  Brev till Efesus, Smyrna, Pergamus och Tyatira

Kapitel 3:  Brev till Sardes,Filadelfia och Laodicea.

Kapitel 4:  Johannes rycks upp till Guds tron i himlen.

Kapitel 5: Boken med de sju inseglen.

Kapitel 6: De fyra ryttarna och den stora vedermödan.

Kapitel 7: De 144.000 och skaran som ingen kan räkna.

Kapitel 8:  Det sjunde inseglet.  Rökelsen.  De fyra första basunerna. Varningen.

Kapitel 9: Den femte och sjätte ängeln stöter i basun.

Kapitel 10: Ängeln med den öppna bokrullen. De sju tordönen. Guds hemliga rådslut.

Kapitel 11: Befallning att mäta Guds tempel. Guds två vittnen. Den sjunde basunen.

Kapitel 12: Kvinnan och draken. Mikaels strid med draken.

Kapitel 13: De två vilddjuren: Antikrist och den falske profeten.

Kapitel 14: Lammet på Sions berg. Tre änglars budskap. Löftet. Skördeänglar.

Kapitel 15: Moses´ och Lammets sång. Sju änglar med Guds vredesskålar.

Kapitel 16: De sju änglarna utgjuter de sju vredesskålarna över jorden.

Kapitel 17: Skökan på vilddjuret. Lammets seger.

Kapitel 18: Babylons fall

Kapitel 19: Himlaskarans sång; Striden mot vilddjuret.

Kapitel 20: Draken binds för tusen år. Slutstriden.

Kapitel 21: En ny himmel och en ny jord. Det nya Jerusalems härlighet.

Kapitel 22: Det levande vattnet. Livetns träd. Vi skall se hans ansikte. Ingen natt skall vara mer.

Slut på serien. Gud välsigne var och en som läser och tar till sig Guds ord till frälsning.