Tabernaklet_tältkyrkan i öknen.
Välkommen att lyssna till en bibelstudieserie som lästes upp i Studio Pingst i Kramfors.
Den handlar om den helgedom som det israelitiska folket byggde efter den mönsterbild
som Mose hade fått av Herren på Sinai berg.
Hela bygget av tabernaklet och dess användning i gudstjänstbruket förebildade
den underbara frälsning som Jesus vann åt oss på Golgata.

Serien är byggd utifrån studier av en kassettserie av evangelist Jimmy Swaggart.


Tabernaklet  01    "Guds härlighet förlorad genom syndafallet".
Tabernaklet  02    "En Guds boning, i Anden".
Tabernaklet  03    "I Egyptens mörker förr vi bundna var".
Tabernaklet  04    "Jehova Jihra _ Herren förser".
Tabernaklet  05    "Förbundsarken av akacieträ beklätt med guld".
Tabernaklet  06    "Utvald i Kristus innan världens grund var lagd".
Tabernaklet  07    "Blodet mellan keruberna".
Tabernaklet  08    "Gud älskade oss först".
Tabernaklet  09    "Jesus blev delaktig av kött och blod".
Tabernaklet  10    "Jesus - den andre Adam".
Tabernaklet  11    "Nådastolen av rent guld".
Tabernaklet  12    "Något måste dö i syndarens ställe".
Tabernaklet  13    "Mannat från himlen. Arons stav grönskar".
Tabernaklet  14    "Molnstoden- Shekinah- Guds härlighet".
Tabernaklet  15    "Bordet med skådebröden".
Tabernaklet  16    "Ljusstakens centrumstam och grenar".
Tabernaklet  17    "Ljusstakens knoppar och blommor".
Tabernaklet  18    "Ljusstakens vekar och oljebehållare".
Tabernaklet  19    "Trimning av ljusstakens vekar".
Tabernaklet  20    "Rökelsealtaret".
Tabernaklet  21    "Såsom ett vederkvickande flöde".
Tabernaklet  22    "Rökelsen, en bild på bönen".
Tabernaklet  23    "Kopparaltaret_Golgata".
Tabernaklet  24    "Offret förbränns_synden utplånas vid Golgata".
Tabernaklet  25    "Det slaktade lammets blod".
Tabernaklet  26    "Koppar_en bild på dom över synden".
Tabernaklet  27    "Blodet_ett tecken till frälsning".
Tabernaklet  28    "Två stavar_bära ut ett balanserat frälsningsbudskap".
Tabernaklet  29    "Herrens eld förtärde brännoffret".
Tabernaklet  30    "Kopparbäckenet gjort av kvinnornas speglar".
Tabernaklet  31    "Ordets spegelbild".
Tabernaklet  32    "Ordets renande kraft".
Tabernaklet  33    "Om någon vill bära fram ett brännoffer..".
Tabernaklet  34    "Om någon vill bära fram ett spisoffer..".
Tabernaklet  35    "Vårt syndoffer_ Jesus Kristus".
Tabernaklet  36    "Skuldoffret_det högheliga offret".
Tabernaklet  37    "Tackoffret".
Serien fullständig.