En översättning av en studie av den helige Ande från 1Mosebok till Uppenbarelseboken


The Holy Spirit From Genesis To Revelation by Jimmy Swaggart.

Boken har sju kapitel.

Kapitel 1 : Den helige Ande i Gudomen

Kapitel 2 : Den helige Ande i skapelsen

Kapitel 3 : Den helige Ande i Gamla Testamentet

Kapitel 4 : Den helige Ande i Kristi liv

Kapitel 5 : Den helige Ande i den första församlingen

Kapitel 6 : Den helige Ande i den troendes liv

Kapitel 7 : Den helige Andes nådegåvor