Hos vänner i Tobo.

Vi övar sånger för skolan i Tobo.


Vid pianot: Rami

Sångövning.

Upplev välsignelsen.